ROGA


Spojenie behu a jógy má jednoduchý názov ROGA. (RUN+YOGA).

ROGA je moderný štýl cvičenia, ktorý je navrhnutý špeciálne pre bežcov. Tieto na prvý pohľad rôznorodé štýly síce nenesú spoločne rovnaké prvky, ale navzájom sa dopĺňajú.

ROGA sa skladá z 2 fáz, bežeckej a jógovej. Prvá, bežecká časť sa zameriava na dôkladné rozcvičenie po ktorom nasleduje beh. Podľa bežeckej úrovne bývajú vzdialenosti medzi 3- 5 km. Celá časť je pod vedením profesionálneho trénera, ktorý dohliada na správnu bežeckú techniku a celkový priebeh tréningu.

Druhá, jógová časť pod vedením profesionálnej inštruktorky jógy v sebe  zahŕňa  sériu cvičení, ktoré sú zamerané na budovanie vnútornej sily a vytrvalosti.  Cieľom hodiny je precvičiť problematické bežecké partie akými sú chrbát, bedrové kĺby  a kolená prostredníctvom jogových pozícii ( ÁSAN).

Vedená hodina je navrhnutá pre bežcov so zameraním na vnútornú stabilitu ( CORE-cvičenia), silu a vytrvalosť. Flexibilitu, ktorú bežec  nadobudne  v jógovej časti, vie do budúcna využiť v prevencii pred zraneniami.Dychové cvičenie napomáha k udržaniu čistej mysle počas behu.

PRE KOHO JE ROGA URČENÁ?


Úplne pre KAŽDÉHO. Pokiaľ vám beh pripadá monotónny, alebo trpíte tým , keď čo i len musíte bežať na autobus, ale pritom by ste sa radi začali hýbať. Na druhej strane , ak potrebujete okrem jógy aj niečo viac aeróbne , viac dynamické alebo máte pocit , že  sa  na lekciách jógy nudíte,  radi by ste ich niečím okorenili = v ROGE si každí nájde ten svoj kúsok.

Roga má ďalšie výhody, lebo počas behu trávite čas pre seba na čerstvom vzduchu a to za takmer každého počasia, čím zlepšujete svoju imunitu . Jógová časť sa tiež za pekného počasia môže cvičiť v prírode , čo prináša ďalšie príjemné pocity a radosť z pohybu.

V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE