Miroslava Horníková

Jóga je pre mňa ukotvenie, tu a teraz, spojenie neba a zeme, chladu aj tepla. Je to uvedomenie si, nádych, myšlienky, aj dôležitosť prázdna, výdych. Prekonávanie sa, chuť ísť ďalej, tešiť sa, usmievať sa aj dovoliť si plakať. Možnosť byť sama sebou a sama v sebe. Prijať sa taká aká som, nesúdiť, nepozerať na ostatných. Jóga sú emócie, čas pre seba, precítenie. Sú to centimetre, o ktoré sa cítim po nej vyššia a kilogramy, o ktoré sa cítim po nej ľahšia. Jóga je presne taká, akú ju chceš mať, ako ju chceš prežívať, práve teraz a práve tu.
A budem sa tešiť, ak ju budeš prežívať so mnou 🙂