DANKA GÓŇOVÁ

Jóga je pre mňa nikdy nekončiaca cesta poznania a vnútornej transformácie.

Ďakujem môjmu učiteľovi, ktorý ma priviedol k jóge a otvoril mi dvere do čarovného sveta poznania seba, života….